Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Alustavate koolide juhend

Tunnustusprogramm „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2024“

 

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda koole osalema tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ettevalmistavates tegevustes.

Tunnustusprogrammi 2024. aasta ettevalmistavad tegevused on suunatud eneseanalüüsiga alustavatele koolidele ja neile, kes osalesid tunnustusprogrammis enne 2020 aastat.

Kõik osalejad saavad võimaluse läbida Moodle keskkonnas kursused “Sissejuhatus väärtusarendusse” ja “Sissejuhatus kooli väärtusarenduse analüüsi”, et omandada teadmised väärtustest, väärtuskasvatusest, väärtusarendusest ning toetada koolide väärtusarenduse analüüsi läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste harjutuste.

 

Tunnustusprogrammi eesmärgid on:

  • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Oma osalemise aastat saab kontrollida andmebaasist heakool.ut.ee.

2024. aastal ei ole võimalik alustavatel koolidel hea kooli märgisele kandideerida.

Ettevalmistavad tegevused läbinud koolid saavad järgmisel aastal võimaluse kandideerida tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2025“.

Programmi lisateave

Nele Punnar, projektijuht, 5384 8320, nele.punnar@ut.ee

 

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.