Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Alustavate lasteaedade juhend

Tunnustusprogramm „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2024“

 

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ettevalmistavates tegevustes.

Tunnustusprogrammi 2024. aasta ettevalmistavad tegevused on suunatud eneseanalüüsiga alustavatele lasteaedadele ja neile, kes osalesid tunnustusprogrammis enne 2020. aastat.

Kõik osalejad saavad võimaluse läbida Moodle keskkonnas kursused “Sissejuhatus väärtusarendusse” ja “Sissejuhatus lasteaia väärtusarenduse analüüsi”, et omandada teadmised väärtustest, väärtuskasvatusest, väärtusarendusest ning toetada lasteaedade väärtusarenduse analüüsi läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste harjutuste.

 

Tunnustusprogrammi eesmärgid on:

  • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Oma osalemise aastat saab kontrollida andmebaasist heakool.ut.ee.

2024. aastal ei ole võimalik alustavatel lasteaedadel hea lasteaia märgisele kandideerida.

Ettevalmistavad tegevused läbinud lasteaiad saavad järgmisel aastal võimaluse kandideerida tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2025“.

Programmi lisateave

Helen Hirsnik, koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja, 5340 3015, helen.hirsnik@ut.ee

 

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.