Tunnustusprogramm „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2023“

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda koole osalema tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ettevalmistavates tegevustes.

Tunnustusprogrammi 2023. aasta ettevalmistavad tegevused on suunatud eneseanalüüsiga alustavatele koolidele ja neile, kes osalesid tunnustusprogrammis enne 2019 aastat.

Kõik osalejad saavad võimaluse läbida Moodle keskkonnas kursused “Sissejuhatus väärtusarendusse” ja “Sissejuhatus kooli väärtusarenduse analüüsi”, et omandada teadmised väärtustest, väärtuskasvatusest, väärtusarendusest ning väärtuspõhise eneseanalüüsi kirjutamisest.

Tunnustusprogrammi eesmärgid:

  • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Oma osalemise aastat saab kontrollida andmebaasist heakool.ut.ee.

2023. aastal ei ole võimalik alustavatel koolidel hea kooli märgisele kandideerida.

Ettevalmistavad tegevused läbinud koolid saavad järgmisel aastal võimaluse kandideerida tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2024“.

Hea kooli tunnustusprogrammi ajakava

Programmi lisateave:

Nele Punnar
projektijuht
+372 5384 8320
nele.punnar@ut.ee

 

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.