Tunnustusprogramm „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2023“

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ettevalmistavates tegevustes.

Tunnustusprogrammi 2023. aasta ettevalmistavad tegevused on suunatud eneseanalüüsiga alustavatele lasteaedadele ja neile, kes osalesid tunnustusprogrammis enne 2019 aastat.

Kõik osalejad saavad võimaluse läbida Moodle keskkonnas kursused “Sissejuhatus väärtusarendusse” ja “Sissejuhatus lasteaia väärtusarenduse analüüsi”,
et omandada teadmised väärtustest, väärtuskasvatusest, väärtusarendusest ning väärtuspõhise eneseanalüüsi kirjutamisest.

Tunnustusprogrammi eesmärgid:

  •  Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

 

Oma osalemise aastat saab kontrollida andmebaasist heakool.ut.ee.

2023. aastal ei ole võimalik alustavatel lasteaedadel hea lasteaia märgisele kandideerida.

Ettevalmistavad tegevused läbinud lasteaiad saavad järgmisel aastal võimaluse kandideerida tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2024“.

Hea lasteaed tunnustusprogrammi ajakava

Programmi lisateave:

Nele Punnar
projektijuht
+372 5384 8320
nele.punnar@ut.ee

 

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.