Tunnustusprogramm “Väärtuspõhine haridus”

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda teid osalema tunnustusprogrammis “Väärtuspõhine haridus” ja taotlema väärtuspõhise hariduse teerajaja märgist . Tunnustusprogrammi eesmärgiks on väärtuspõhise haridusruumi loomine läbi teadliku väärtusarenduse.

 

Miks osaleda?

  • Programmis osalejad saavad võimaluse läbida Moodle keskkonnas teoreetiline kursus “Sissejuhatus väärtusarendusse”, et  omandada teadmised väärtustest, väärtuskasvatusest ja väärtusarendusest. 
  • Seejärel koostavad programmis osalejad väärtuspõhise eneseanalüüsi, mida tagasisidestavad eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad. 
  • Selline analüüs toetab haridusasutuste pidajat teadlike valikute tegemisel hariduselus ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Otsitakse vastuseid küsimustele: millised väärtused ja kuidas mõjutavad igapäevaseid otsuseid, suhtlemist ja koostööd erinevate haridusasutustega?
  • Programmis osalemine võimaldab leida koostöökohti teiste omavalitsustega ja  levitada ka oma häid praktilisi kogemusi.
  • Edukaid osalejaid tunnustame väärtuspõhise hariduse teerajaja märgisega.
Tunnustusprogrammi “Väärtuspõhine haridus” ajakava

Programmi lisateave:

Helen Hirsnik
väärtusarenduse nõustaja
+372 53403015
helen.hirsnik@ut.ee

 

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.