Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia edendaja 2022 

Tunnustame suminaringide, teadliku väärtusarenduse ja lastevanemate kaasamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2020

Tunnustame lasteaiapere kaasamise ning koostöise ja kooskõlalise lasteaiakultuuri kujundamise eest.

Tiitlid