Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Põhiväärtused

K-koostöö
I-innovaatiline
R-rõõmsameelsus
S-sallivus
I-innustus
K-kaasav
E-edukas