Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Põhiväärtused

L – loovus, lapsest lähtuv
A – avatus, abivalmis, avastusõpe
P – panus, püüdlik, positiivne mõtlemine
S – sõbralik, , sportlik eluviis, seltsiv
E – ettevõtlik
D – dünaamiline, digipädevus