Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia ekspert 2022 juhtimise valdkonnas. 

Tunnustame väärtustest lähtuva ja ennast juhtiva meeskonna loomise eest.

Hea lasteaia ekspert 2017 kasvamist ja arengut toetava keskkonna valdkonnas (eneseanalüüs)

Tunnustus lasteaiapere tervikliku ja tervisliku, laste iseseisvat, vaba tegevust võimaldava kasvukeskkonna loomise ja väärtustamise ning teadliku planeerimise eest.

Väärtuskasvatuse lasteaed 2014, Hea lasteaia rajaleidja 2014 (eneseanalüüs)

Põhiväärtused

RANNAMÕISA LASTEAIA TÖÖTAJATENA……

… oleme avatud ja ausad oma mõtetes, tegudes ja suhetes

… võtame “vigu” kui võimalust areneda

… arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine kokkulepetest ja tähtaegadest

… hoolime endast ja panustame maksimaalselt võimetekohaselt

…on meie ennast ja teisi austav käitumine  eeskujuks lastele, peredele ja kolleegidele

… kuulates kuulame ja vaadates näeme, järelikult mõistame, et erisus on väärtus ja võimalus

…toetume laste arengutingimuste loomisel toimivale meeskonnatööle

… anname oma innukuse ja rõõmu igast päevast edasi lastele, peredele ja kolleegidele

…. suhtume kasvamisse ja õppimisse kui loovasse, arenevasse ja arengut pakkuvasse protsessi

Allikas: https://rannamoisa.edu.ee/

Päise fotod: Rannamõisa Lasteaed, M. Toomlaid, M. Sõnajalg

Tiitlid