Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2023

Tunnustame väärtuspõhise koolikeskkonna kaardistamise ning kooli põhiväärtuse – ühtekuuluvustunne – mõtestamise ja analüüsimise eest.

Hea kooli edendaja 2019

Tunnustus sisukate ja põnevate koolisiseste ja kooliväliste ürituste korraldamise, traditsiooniliste tegevuste hoidmise ning teadliku ja süsteemse väärtuskasvatuse eest.

Väärtuskasvatuse kool 2013, Hea kooli rajaleidja 2013*

 

*Tabivere Gümnaasium

Põhiväärtused

Ühtekuuluvustunne – see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.

Loovus ja tarkus – see tähendab valmisolekut uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.

Areng – see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.

Traditsioonid –  see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist

Allikas: http://www.tabivere.edu.ee/et

Päise fotod: Tabivere Põhikool, Terje Ugandi

Tiitlid