Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2020, Hea lasteaia edendaja 2020 (eneseanalüüs)

Tunnustame väärtuspõhise õpiruumi loomise ja hoidmise, teadliku juhtimise ning lasteaiapere jõustamise ja väärtustamise eest.

Hea lasteaia edendaja 2019

Tunnustus lapse päeva õnnestumisele keskendumise eest väärtuspõhise koostöökultuuri, jõustatud meeskonna ja vaba õpiruumi loomise kaudu.

Põhiväärtused

Ausus – oleme ausad mõtetes ja tegudes, meie püüdlused on läbipaistvad ja lihtsalt mõistetavad.

Hoolivus – toetavas õhkkonnas hoolime endast, teistest ja ümbritsevast maailmast, hoolime tervisest ja arengust.

Koostöö – koostöö suurte ja väikestega viib sihile, koostöös kujundame positiivse sisekliima.

Sallivus – austame, mõistame, märkame erivajadusi, erinevaid põlvkondi ning erinevate rahvaste kultuure ja omapära.

Allikas: https://www.tallinn.ee/et/endla

Tiitlid