Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2022

Tunnustame põhiväärtuse uuele avatud mõtestamise ja sellega seotud praktikate kaardistamise ja analüüsimise eest.

Põhiväärtused

Omanäolisus – koolipere seisab silmitsi keerukate identiteedi küsimustega – pärit venekeelsest kultuurist, elades eesti kultuuris ja olles näoga kogu maailma poole. Kooli missiooniks on olnud läbi erinevate aegade kanda vene kultuuri Eestis, hoides oma kooli nägu ja tunnet.

Innovaatilisus – koolis luuakse kaasaegne õpikeskkond, kus õpilased õpivad ja õpetajad õpetavad rõõmuga, on arenemisvõimelised ja uuendusmeelsed ning avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele.

Mitmekesisus – koolis on tähtis iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem. Õppeprotsessi aluseks on usaldus ja tolerantsus, kusjuures arvestatakse iga inimese soovi õppida ja olla edukas ning realiseerida oma arengupotentsiaali.

Turvalisus – koolis väärtustatakse emotsionaalselt ja sotsiaalselt head ja ohutut keskkonda ning vaimset ja füüsilist tervist.

Allikas: http://www.tkvg.ee/index.php/et/

Tiitlid