Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2023, Hea lasteaia edendaja 2023

Tunnustame lapse autonoomia toetamise ja väärtuse – teistega suudan rohkem – teadliku rakendamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2021

Tunnustame teadliku väärtusarenduse ja lapsest lähtuva tegevuskultuuri loomise eest.

Põhiväärtused

Hoolin iseendast ja maailmast enda ümber

Tean, et inimesed on erinevad, ja arvestan sellega

Oskan kuulata ja olen osavõtlik

Jagan julgelt oma mõtteid ja arvamusi

Jälgin tervislikke eluviise ja hoian keskkonda

 

Olen uudishimulik ja tahan õppida

Olen avatud meelega

Tean, et ma alati ei tea, ja küsin vajadusel abi

Leian ja katsetan uusi valikuid ja suundi

Ma ei karda eksida

Näen uuendustes võimalusi

Aitan ka teistel õppida ja areneda

 

Teistega koos suudan rohkem

Seisan selle eest, et iga laps meie lasteaias on hoitud

Väärtustan teiste kogemust ja panust

Osalen aktiivselt ühistes ettevõtmistes ja algatan ise koostegemisi

Olen teiste vastu sõbralik ja heatahtlik

 

Naeratusega muudan maailma paremaks

Märkan oma tundeid ja oskan nendega toime tulla

Olen empaatiline ja arvestan teiste tunnetega

Teen oma tööd särasilmselt

Sütitan teisi hea tuju ja rõõmsa meelega

Allikas: https://www.tallinn.ee/et/paikesejanku-lasteaed/uldinfo

Päise fotod: Tallinna Päikesejänku lasteaed, Signe Tamm, M-L. Mehikas

Tiitlid