Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2021

Tunnustame väärtuste mõtestamise ja  lapsevanemate aktiivse kaasamise eest väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamisse.

Põhiväärtused

Rõõmsad ja terved inimesed, lapsepõlv, ühishingamine – koostöö, usaldus, lugupidamine ehk loo pidamine, positiivsus, keskkond turvalisus, vabadus, abivalmidus

Allikas: https://www.rannaku.ee/vaartused

Tiitlid