Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2023

Tunnustame laste iseseisvuse, algatusvõime ja probleemilahendusoskuste arendamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2020

Tunnustame lasteaiapere enesearengu toetamise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamise eest.

Põhiväärtused

Hoolivus – „Külvad head, siis kasvab head“

Loovus – „Loovus viib unistused täide“

Innovatsioon – „Tark, kes ajaga kaasa läeb, rumal, kes sõrad vastu aab“

Koduloolisus – „Igal pool hea, kodus ikka kõige parem

Allikas: https://www.tallinn.ee/et/vormsi-lasteaed

Päise fotod: Tallinna Vormsi Lasteaed

Tiitlid