Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia ekspert 2023 lapse arengulise vajaduse valdkonnas

Tunnustame lapse arengu väärtuspõhise toetamise ning teadliku ja süsteemse väärtusarenduse eest.

Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019 (eneseanalüüs)

Tunnustus väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest.

Põhiväärtused

Väärtustame JULGUST, LOOVUST JA AVATUST.

Allikas: https://terake.tartu.ee/

Tiitlid