Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019 (eneseanalüüs)

Tunnustus väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest.

Põhiväärtused

Väärtustame JULGUST, LOOVUST JA AVATUST.

Allikas: https://terake.tartu.ee/

Tiitlid