Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2017, Hea lasteaia edendaja 2017 (eneseanalüüs)

Tunnustus laste igakülgse märkamise, toetamise ja kaasamise, lasteaiapere heade suhete hoidmise, laste nõukogu rakendamise ning tulemusliku väärtusarenduse eest.

Põhiväärtused

Inimeste ja inimsuhete austamine.

Eesti rahvakutuuri järjepidevuse kandmine, omakultuuri väärtustamine.

Austav suhtumine loodusesse ja ümbritsevasse.

Avatus ja kööstöövalmidus.

Igaüks saab Lottes olla: 

Loov

Omanäoline

Terve

Tunda end turvaliselt

Empaatiline

Allikas: https://www.lottela.ee/Lasteaia_vaartused_32

Päise fotod: Tartu Lasteaed Lotte, autor Helina Kudrjavtsev

Tiitlid