Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2010 

Põhiväärtused

Avatud ja sotsiaalselt salliv keskkond – me usume, et avatus, asjade läbirääkimine ja head inimsuhted viivad elu edasi nii peres kui ka lasteasutuses.

Meeskonnatöö – me teame, et meeskond on inimeste ühendus, kes tegutsevad üheskoos kindla eesmärgi saavutamise nimel ja me teame, et meeskonnatöö on tegutsemisviis, mille abil on meeskonnal ja meil kõigil isiklikult parim võimalus oma eesmärgini jõuda.

Professionaalne personal – me usume iseendasse, austame teisi ega tee nägu, et meile ei lähe korda, mis meist arvatakse – kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas pole lasteasutuse edukus ja maine enam üksnes juhtkonna pärusmaa, vaid puudutab igat meeskonnaliiget isiklikult ning see teadmine tagab hea enesetunde ja on oluline ühiste väärtuste koostisosa.

Uuendusteks ja muutusteks valmisolek – me teame, et ainult kasvus, uuenemises ja muutumises leiame me tõelise kindluse.

Õpi- ja arenemisvõimelisus – me lihtsalt teame, et inimene on võimeline õppima kogu elu.

Allikas: https://tartupaasupesa.weebly.com/

Tiitlid