Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2020

Tunnustame õpilaste vajaduste kaardistamise, mõtestatud ettevõtmiste ning väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Põhiväärtused

Ausus – aus inimene räägib, mida mõtleb, ja teeb, mida ütleb; ausus iseenda vastu viib analüüsivõimeni; aususe all mõistame ka avalikult oma arvamuse välja ütlemist; ausus tähendab ka kooskõla kooli eesmärkidega

Vastutustunne – vastutustunne on tahe läbimõeldult tegutseda; see on võime ja oskus arvestada oma tegevuse tagajärgedega;
vastutustunne rajaneb oma vastutuse määra mõistmisele, valmidusele võtta vastutust oma sõnade ja tegude eest; süüdlase otsimine on põgenemine isikliku vastutuse eest

Hoolivus – hoolivus on probleemidele lahenduse otsimine, valmisolek aidata, tähelepanelikkus teise suhtes, kaastunne ja osavõtlikkus, empaatiavõime; hoolivus tähendab ühtlasi ka hoolivuse väljanäitamist; hoolimine pole hoolitsemine, kuid mingis kontekstis võib tähendada ka seda; inimestest hoolida tähendab neid väärtustada, tunnustada, hoida ja kaasata otsuste tegemisse

Positiivsus – positiivsus on suhtumisviis, mis määrab üldise meelestatuse ümbritsevasse; see on rõõm, vaimustus, õnnelik olemine, optimism ja lootus; usk endasse on positiivsus; kui olen ise positiivne, kiirgan seda ka teistele; positiivsus on nagu vesi, mida vajab iga organism oma kasvuks

Allikas: https://tilsikool.edu.ee/

Tiitlid