Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2017

Tunnustus lõimitud õppe arendamise, vahetundide aktiivse sisustamise ning heade ja koostöiste suhete väärtustamise eest.

Hea kooli edendaja 2016 (eneseanalüüs)

Tunnustus väärtuspõhiste huvitegevuste, õppijat toetava hindamissüsteemi rakendamise ja mitmekesiste tegevuste eest õpimotivatsiooni toetamisel.

Hea kooli rajaleidja 2015 

Tunnustus kaasava hariduse põhimõtete ja turvalise koolikeskkonna tähtsustamise, kovisiooni rakendamise ja keeleõppereiside läbiviimise eest.

Põhiväärtused

Tervis – hea uni, tervislik toit, igapäevane liikumine, pingutuse ja puhkuse tasakaal

Hoolivus – head mõtted ja tunded, ümbritseva märkamine, kaaslase aitamine

Usaldusväärsus – täpne teave, asjalik tegutsemine, lubaduste ja kokkulepete täitmine

Ausus – tõe rääkimine, eksimuste tunnistamine, tegude ja sõnade eest vastutuse võtmine, arvamuste avaldamine ja seisukohtade selgitamine

Koostöö – mõistev suhtumine, julge ja avatud suhtlus, ühine eesmärk ja vastutus, kõigile kasulikud lahendused

Õiglus – võrdsed võimalused, kokkulepitud reeglid, austav suhtumine, õiguste ja kohustuste tasakaal

Areng – kõik on õppijad, julgus ja õigus eksida, õppides saame paremaks

Allikas: https://www.turbakool.ee/pohivaartused

Tiitlid