Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2019

Tunnustus mitmekülgse õppijate arengu toetamise, vaimse ja füüsilise tervise väärtustamise ning ettevõtliku hoiaku kujundamise eest.

Hea kooli teerajaja 2017 

Tunnustus eduka rahvusvaheliste koostöö, aktiivse õpilasesinduse kaasamise ning digipädevuste arendamise eest.

Hea kooli rajaleidja 2015 

Tunnustus rahvusvahelise koostöö eest erinevate koolidega ja igapäevase õppetöö seostamise eest praktilise eluga. Eraldi tunnustus kogukonnapraktika rakendamise eest.

Põhiväärtused

Tervis ja terviseedenduslik töö koolikogukonnas

Sallivus ja koostöö

Ettevõtlikkus

Allikas: https://www.yle.edu.ee/

Päise fotod: Ülenurme Gümnaasium, Merlin Ponna

Tiitlid