Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2021

Tunnustame traditsioonide, ühiste sündmuste ja koostöö väärtustamise eest.

Põhiväärtused

Hoolivus – meie lasteaias on sõbralik, märkav, mõistev, toetav ja abivalmis õhkkond.

Koostöö – meie lasteaias toimib koostöö laste, lastevanemate, rühmameeskondade ja kogu personali vahel.

Avatus ja loovus – meie lasteaia personal on avatud uutele mõtetele, ideedele, unistustele ja viib neid loovalt ellu.

Viisakus – meie lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lapsed on igas olukorras hea käitumise tavasid austavad ja järgivad.

Rõõmsameelsus – rõõmus meel, huumor ja naer teevad kõikide päeva paremaks

Allikas: https://lasteaiad.rae.ee/vaida/lasteaed-pillerpall/lasteaiast/

Tiitlid