Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2017*

Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, avatud suhete väärtustamise ja mitmekesiste traditsioonide hoidmise eest.

*Viljandi Lasteaed Midrimaa

Põhiväärtused

Koostöö
…meie jaoks on oluline toetav koostöö kõikide osapoolte vahel (mõlema õppehoone personal, hoolekogu, lapsevanemad, lapsed; sujuv meeskonnatöö erinevatel tasanditel; tegutsemisrõõm ja töörõõm; vastutustundlikkus; avatud suhtlemine; hoolivus; headus kõikide suhtes (heatahtlikkus); austus; ausus; sallivus..)

Lapsepõlv
…meie jaoks on oluline lapsepõlve väärtustamine (teadmine ja arvestamine sellega, mis teeb lapse jaoks lapsepõlve õnnelikuks: mäng, rõõm, loovus, vabadus, usaldamine, avastamine, uurimine, aktiivne liikumine, kodu, head suhted, peretraditsioonid…)

Õppimisrõõm
.. meie jaoks on see huvi ja tahtmine ise järjepidevalt õppida ja areneda; olla teadlik sellest, mida ja kuidas lapsed õpivad ning õpetada neid õppima; endas ja lastes õppimisrõõmu tekitamine ja hoidmine; oluline on iseendast teadlikumaks saamine ja tasakaalu leidmine; oma mõtteviisi märkamine; oma tegevuse reflekteerimine;

Rahvuslikkus
…meie jaoks on see eesti keele ja kultuuri väärtustamine; meie rahvatraditsioonid; tähtpäevade tähistamine; teiste kultuuridega tutvumine ja erinevustega arvestamine – tolerantsus ja sallivus; Eestimaa loodus (austus looduse vastu, keskkonnasäästlikkus jne…).
Neid väärtusi järgides läheb meie lasteaiast kooli rõõmus laps, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt, hoolib teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast.

Allikas: https://www.kesklinnalasteaed.ee/midrimaa

Tiitlid