Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2020

Tunnustame arengukohtade märkamise ja kaardistamise ning lapsekeskse õpikeskkonna kujundamise eest.

Põhiväärtused

Lapsesõbralikkus, individuaalsusega arvestamine, loovus, loovad isikud, koostöö lastevanematega, meeskonnatöö ja head suhted, ettevõtlikkus, elukestev õpe.

Allikas: https://lasteaedkelluke.ee/

Tiitlid