Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2022

Tunnustame mentorsüsteemi analüüsimise ja mentorite rolli mõtestamise eest.

Hea kooli edendaja 2021

Tunnustame klassijuhataja rolli põhjaliku analüüsimise ja mõtestamise  ning väärtuspõhise koolikultuuri arendamise eest.

Hea kooli teerajaja 2020

Tunnustame kooli kommunikatsioonisüsteemi kaardistamise ning eesmärgistatud ühistöökava loomise eest.

Hea kooli teerajaja 2019

Tunnustus väärtuspõhise koolikeskkonna kaardistamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ja kogukondliku koostöö eest.

Põhiväärtused

Kohalolu

Uuendusmeelsus

Teadlikkus

Allikas: https://www.vonnu.edu.ee/et/pohivaartused

Tiitlid