Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2018, Hea lasteaia edendaja 2018 (eneseanalüüs)

Tunnustus süsteemse ja mitmekülgse lapse arengu toetamise, projektõppe ja õuesõppe arendamise, koostöise ja õnneliku lasteaiapere väärtustamise ning teadliku väärtuskasvatuse eest.

Põhiväärtused

Rõõm, usaldus, kaasaegsus, koostöö, innovaatilisus, lapsekeskus, individuaalsus, loomingulisus, lapsesõbralikkus.

Allikas: https://lasteaiad.rae.ee/juri/vosukese-lasteaed/lasteaiast/

Päise fotod: Võsukese Lasteaed

Tiitlid