Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Tunnustusprogramm

Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab igal aastal tunnustusprogramme „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Programmis osalejad peavad kirjutama väärtuspõhise eneseanalüüsi ning sellega on neil võimalik endale taotleda hea kooli või hea lasteaia märgis.

TÜ eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogramm aitab haridusasutuse perel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Iga osalev asutus on eneseanalüüsi protsessis toetatud. Lähemalt saab tunnustusprogrammist lugeda eetikaveebis.

Programmis osalemiseks on loodud eraldi juhendid koolidele ja lasteaedadele.

 

Hea kooli ja hea lasteaia andmebaas kajastab neid haridusasutusi, kes on programmis aastate jooksul osalenud ning kuuluvad eetikakeskuse haridusvõrgustikku. Siin on võimalik tutvuda eelnevatel aastatel tunnustatud haridusasutustega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad koolid ja lasteaiad on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.