Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli ekspert 2022  „Hea kooli eksperdi“ tiitel on välja antud juhtimise valdkonnas. 

Tunnustame süsteemse väärtusarenduse ja põhiväärtuste fookuses hoidmise eest. 

Väärtuskasvatuse kool 2021, Hea kooli edendaja 2021

Tunnustame vaimse tervise  hoidmise,  heade suhete ning väärtuspõhise kooli kujundamise eest.

Hea kooli teerajaja 2020

Tunnustame koolikultuuri analüüsi, teadliku väärtusarenduse ja arengukohtade märkamise eest.

Põhiväärtused

Head suhted, taipamine, tegu, tunne, tahe.

Allikas: https://www.porkunikool.ee/kooli-valjaanded

Päise foto: Porkuni Kool, Katrin Topkin

Loe lisaks

18.02.2022 Õpetajate Leht, “Headest suhetest hoiame kinni nagu ankrust!

Tiitlid