Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2020

Tunnustame turvalise ja koostöise koolikeskkonna kujundamise ning koolipere vaimse heaolu väärtustamise eest.

Põhiväärtused

Lugupidamine kodupaiga ja keskkonna suhtes, hoides traditsioone

Õppimistahe ja vastutus

Koostöö ja sõnapidamine

Turvalisus ja inimväärikus

Vvastutustundlikkus

Haritus

Ettevõtlik, innovaatiline, loov õpilane ja õpetaja

Allikas: http://www.rakke.edu.ee/

Tiitlid