Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2022

Tunnustame  põhiväärtuste väljatöötamise ja väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2019

Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, pärimuskultuuri ja laste iseseisva tegutsemise väärtustamise eest.

Põhiväärtused

Koostöö

Julgus

Hoolivus

Paindlikkus

Allikas: https://www.kunglalasteaed.ee/

Päise fotod: Rakvere Kungla Lasteaed, T. Poom

Tiitlid