Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2022

Tunnustame põhiväärtuste mõtestamise ja väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest.

Põhiväärtused

Ühtekuuluvus ja koostöö – koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, üksteisega arvestades ning kokkulepetest kinni pidades tagame lasteaia arengu

Individuaalsus – arvestades laste ja töötajate võimeid, oskusi, arengupotentsiaali ning võimekust tagame jõukohase ja arendava õppe igaühele.

Kodukandi keele ja pärimuse hoidmine – väärtustades oma keelt ja rahvaloomingut, tagame omakultuuri säilimise.

Tervis – edendades tervislikke eluviise, pakkudes mitmekülgseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu, tagame laste ja töötajate terviseteadlikkuse tõusu.

Allikas: https://taruke.ee/

Tiitlid