Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2012

Põhiväärtused

RaM Veskimöldre Lasteaia töö aluseks on koos lasteaia loomise mõttega kujundatud väärtussüsteem, mis on tervikuna leitav arengu-ja õppekavas. Olulisimaks peame hoolivat suhtumist: hindame ja toetame iga lapse omapära ja iseärasusi. Laps saab meil olla tema ise, käituda talle omaselt, avaldada oma arvamust.

Allikas: https://ramkool.edu.ee/lasteaed/meile-tahtis/vaartused/

Tiitlid