Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2018 

Tunnustus koostöise koolipere arendamise, mitmekesiste tunniväliste tegevuste ja õppijate kaasamise eest koolikeskkonna loomisel.

Põhiväärtused

Meile on tähtsad õiglus, ausus, hoolivus; sotsiaalses plaanis taotleme vastutust, sallivust, solidaarsust.

Allikas: http://www.simunakool.ee/

Tiitlid