Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2013, Hea lasteaia rajaleidja 2013 

Põhiväärtused

Sallivus – märkame ja mõistame üksteise erinevusi. Mitmekesisuse aktsepteerimine annab meile tugevuse.

Austus – oleme igaühele heaks kaaslaseks olles mõistvad ja vastutulelikud.

Hoolivus – näitame huvi lasteaias toimuva suhtes, oleme osavõtlikud ning koostööaltid.

Julgus –  Oleme ausad üksteise ja enda suhtes võttes vastutust.

Allikas: https://www.linnupesa.edu.ee/

Tiitlid