Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2017*

Tunnustus keelekümblusmetoodika pikaajalise eduka rakendamise, õpilaste arengut toetava organisatsioonikultuuri loomise ja koostöiste suhete väärtustamise eest.

*Tapa Vene Põhikool

Põhiväärtused

Turvalisus ja koolirõõm – loome toetava ja julgustava õhkkonna koolis, õpilase ja õpetaja vahel on sõbralikud suhted, nad tulevad kooli rõõmuga.

Ühtekuuluvus ja meeskonnatöö – arvestame üksteisega, hindame meeskonnatööd, loome mõnusa koostöökeskkonna.

Lugupidamine enese ja kaasinimeste vastu – hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse; mõistame, et inimesed on erinevad ning erinevus rikastab keskkonda.

Rahvakultuuri traditsioonide hoidmine – hoiame eesti ja slaavi rahvakultuuri ning traditsioone. Suhtleme väärikalt ja lugupidavalt.

Allikas: https://tapakkk.ee/

Tiitlid