Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse kool 2017, Hea kooli edendaja 2017 (eneseanalüüs)

Tunnustus aktiivse koolipere kaasamise, heade suhete ja meeskonnatöö väärtustamise, süsteemse ja mõtestatud eneseanalüüsi ning pikaajalise, sisuka ja tulemusliku väärtusarenduse eest. 

Hea kooli edendaja 2016 (eneseanalüüs)

Tunnustus väärtustel põhineva digipöörde rakendamise, läbimõeldud ja pikaajalise  väärtusalase töö ning koolimeeskonna süsteemse toetamise eest.

Hea kooli edendaja 2015 

Tunnustus LP mudeli seostamise eest väärtusalase tööga ning mudeli kooliellu rakendamise ja eesmärgipärase koostöö arendamise eest.

Hea kooli edendaja 2014

Hea kooli rajaleidja 2013* 

 

*Tartu Kivilinna Gümnaasium

Põhiväärtused

Kivilinna kooli väärtuste väljendajaks on valitud kaheksakand, mida eesti rahvuslikus sümboolikas teatakse ka õnnetähe nime all. Kaheksakand sümboliseerib tulevikku suunatud edasiviivat jõudu. Kaheksakanna keskmes on üldinimlik alusväärtus hoolivus. Kiirtel on väljatoodud teised meile väga olulised väärtused, mille arendamisega koolis tegeletakse igal tasandil: ausus ja usaldus, austus ja lugupidamine, vastutus ja koostöö, isamaalisus ja rahvuslikkus.

(Allikas: https://kivilinn.tartu.ee/)

 

Tiitlid