Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse lasteaed 2016, Hea lasteaia edendaja 2016 (eneseanalüüs)

Tunnustus süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.

Põhiväärtused

Austus – austades Jumalat austan iseennast, oma ligimest ja kogu loodut.

Hoolivus – suhtun ligimesse ja kogu loodusse hoolivalt: südamesoojuse, tähelepanelikkuse ja aktiivsusega.

Tänulikkus – hoian tänulikku meelt kõigi oma elusündmuste, inimeste ja igapäevatoimingute suhtes.

Meie lasteaed lähtub kristlikest väärtustest, lapse heaolu ja arengut toetavatest kaasaegsetest põhimõtetest ning Waldorfi pedagoogikast.

Allikas: https://www.luterlik.edu.ee/lasteaed/

Tiitlid