Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2017 

Tunnustus õpilaste individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, aktiivõppemeetodite propageerimise ning kogukondliku koostöö eest.

Põhiväärtused

Tahe õppida ja areneda – oleme pühendunud, motiveeritud ja kohusetundlikud ning kasutame oma võimeid eesmärgipäraselt;

Harmoonia –  leiame tasakaalu oma võimete, teadmiste, oskuste ja huvide vahel ning oskame väärtustada ennast ja teisi;

Koostöö– väärtustame koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna vahel;

Hoolivus – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.

Allikas: https://tyriyg.tyri.ee/et/pohivaartused

Tiitlid