Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2020

Tunnustame järjepideva töö eest väärtuspõhise keskkonna loomisel.

Hea lasteaia teerajaja 2019

Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise ja väärtustest kõneleva keskkonna loomise eest.

Põhiväärtused

Keskkond – kõik ühiselt väärtustame oma kodukohta ja loodust ning selle hoidmist. Ühiselt koos tagame turvalise ja ohutu õppe- ja kasvukeskkonna.

Tervis – meie jaoks on tähtis iga lapse ja töötaja tervis, kus pöörame igapäevaselt ja erinevate tegevuste käigus tähelepanu tervislikele eluviisidele, toitumisele ning füüsilisele aktiivsusele ning väärtustame rohket õuesviibimist. Eesmärgiks on, et lapsed viibivad iga ilmaga õues.

Loovus – oleme avatud ja kasutame erinevaid õppimisvõimalusi, kus arvestame lapse individuaalsusega, väärtustades rahvakultuuri ning esivanemate traditsioone. Au sees on rahvatants, mida juhendab oma maja liikumisõpetaja. Igal aastal osaletakse Järvamaa laulu- ja tantsupeol.

Koostöö – meie jaoks on koostöö igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, meeskond, kogukond, teised asutused). Meil arvestatakse huvigruppide ettepanekutega ja tegutsedes ühise eesmärgi nimel.

Allikas: http://lasteaed.vaatsa.ee/

Tiitlid