Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli rajaleidja 2013

Põhiväärtused

Areng – iga laps on eriline. Toetame lapse individuaalset arengut: arvestame tema erivajadustega, märkame tema edusamme. Igaühe areng, sh iga koolitöötaja areng on oluline ja toetatud.

Koostöö – lapse arengust lähtuv õpetamine on võimalik tänu last toetavate õpetajate ja tugispetsialistide ühistegevusele ja koostööle lastevanematega. Tegutseme üheskoos ühise eesmärgi nimel nii koolisiseselt ja koos teiste huvigruppidega.

Turvalisus – koolis on kõigi jaoks vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond.

Hoolivus – hoolime üksteisest ja suhtume kaaslastesse lugupidavalt.

(Allikas: https://www.jaanikese.edu.ee/et)

Tiitlid