Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse kool 2019, Hea kooli edendaja 2019

Tunnustus väärtuspõhise ja teadlikult kujundatud koolikultuuri, mõtestatud koostöö väärtustamise ning avatud, koostöise ja sõbraliku koolikeskkonna loomise eest.

Põhiväärtused

Õppimine

Isamaalisus

Hoolivus

Ettevõtlikkus

Loovus

Allikas: https://www.voru.edu.ee/index.php/et/koolist/uldinfo1

Video

Päise fotod: Võru Gümnaasium, Kevin Loigu

Tiitlid