Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse kool 2019, Hea kooli edendaja 2019 (eneseanalüüs)

Tunnustus kaasava juhtimise, vabaduse ja vastutuse kujundamise ning füüsilist ja vaimset tervist toetava väärtuspõhise koolikeskkonna loomise eest.

Hea kooli edendaja 2018 (eneseanalüüs)

Tunnustus õppijate individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, põnevate projektõppe tegevuste läbiviimise ning väärtuspõhise ja koostöise koolikultuuri loomise eest.

Põhiväärtused

Tervis 

Liikumine + toitumine + puhas elukeskkond

Tervis on inimese kõige kallim varandus. Teeme kõik endast sõltuva, et olla vaimselt ja füüsiliselt terved. Liigume rohkem, viibime õues, teeme sporti ja toitume tervislikult.

Koostöö 

Märkamine + teistega arvestamine + mõistmine

Üksinda ei saa midagi suurt ära teha. Märkame enda ümber kaaslasi ja kolleege ning nende vajadusi ja arvestame nendega. Tegutseme ühise eesmärgi nimel. Koostöö aluseks on parima tulemuseni viiv meeskonnatöö.

Õpihuvi 

Uudishimu + eesmärk + tahtmine

Kes palju küsib, saab targemaks. Tahame end arendada, saada uusi teadmisi ja häid tulemusi. Oleme uudishimulikud ja avatud uuele.

Hoolivus

Märkamine + mõistmine + abistamine

Tee head, siis leiad head. Märkame ja toetame, mõistame ja abistame üksteist. Arvestame kaaslaste arvamusega ja eripäradega, kaitseme nõrgemaid. Austame iseennast ja teisi ning väärtustame keskkonda.

Vastutus

Mõistmine + tagajärg

Ei aita lubamine, vaid tegemine. Vastutame oma tegude eest. Mõistame tegude seotust tagajärgedega.

Allikas: https://vkk.edu.ee/et/meie-kooli-pohivaartused/

Võru Kesklinna Kooli tutvustus Prezis.

Päise fotod: Võru Kesklinna Kool, Tõnis Anton

Tiitlid