Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2019

Tunnustus lapsest lähtumise, õpetajate teadliku toetamise ning laste loovust arendava keskkonna loomise eest.

Põhiväärtused

Sõbralikkus üksteisega arvestavalt, austavalt, heatahtlikult ja lugupidavalt tegutsevad lossikambrites koos väikesed ja suured õukondlased.

Hoolivus – lossielus toetutakse kuninglikele tarkustele: märkan, näen ja kuulen kaaslast oma kõrval; tegutsedes hoian ja säästan loodust  ning hoolin oma tervisest.

Loovus – Okasroosikese lossis on alati ruumi loominguks, mänguks ja uudishimuks, toetatakse omanäolisust ning  lossiuksed on avatud uutele ideedele.

Ühtsus – kogu õukond, heas koostöös koduga, astub ühiselt etteseatud eesmärkide poole, andes oma parima, et igast tillukesest lossielanikust kujuneks inimene, kelle kõrval tema kaaslased ennast hästi tunnevad.

Usaldusväärsus – turvalises ja  innustavas mängu-, töö-, ja õpikeskkonnas jälgitakse, et iga väikese printsessi ja printsi päev mööduks rõõmsalt ja ohutult ning  õukonnale usaldatud saladused  hoitaks kindlalt lossiseinte varjul

Allikas: http://www.voruokasroosike.ee/esileht/

 

 

 

Tiitlid