Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia edendaja 2021

Tunnustame lasteaia põhiväärtuste, lapse autonoomia ja õpetaja rolli mõtestamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2018

Tunnustus koostöise tugisüsteemi arendamise, põnevate mänguliste ja projektõppe tegevuste läbiviimise ning pärimuskultuuri väärtustamise eest.

Põhiväärtused

Avatus, tervislikkus, järjepidevus.

Allikas: https://pakapikk.ee/

Tiitlid