Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Väärtuskasvatuse kool 2012 (eneseanalüüs)

Põhiväärtused

Konkurentsivõimeline ja võimetekohane haridus

Meeldiv õpikeskkond

Tugevad traditsioonid

Vastastikune ausus ja austus

Avatus koostöös

Allikas: https://saku.edu.ee/meie-koolist/pohivaartused/

Tiitlid