Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2022

Tunnustame klassijuhataja rolli mõtestamise ja väärtuspõhise klassikultuuri kujundamise eest.

Hea kooli teerajaja 2021

Tunnustame õpilaste individuaalsete vajaduste märkamise ja toetamise ning koostöise koolikultuuri kujundamise eest.

Põhiväärtused

Ametitarkus – oleme oma ala professionaalid ja väärtustame meeskondlikku mõtteviisi. Aitame õpilastel leida parimad arengusuunad ja eneseteostusvõimalused.

Arenev – oleme valmis oma töö tulemuslikkust märkama, teostatut analüüsima, leidma teid edasiseks arenguks, püüdma järjest paremini.

Koostöö – oleme õppiv, arenev, sõbralik, abivalmis, teotahteline ja uuendustele avatud. Hoolime üksteisest ja meid ümbritsevast keskkonnast.

Turvalisus – oleme väike kool soodsas asukohas, ohutu koolitee ja hoolivate töötajatega.

Usaldusväärsus – oleme ausad ja võtame endale vastutuse kooli hea maine ning vastastikku lugupidavate suhete eest. Usaldusväärsuse aluseks on stabiilsus, väljakujunenud traditsioonid ja pidev areng.

Allikas: https://www.someru.edu.ee/et/pohivaartused

Päise fotod: Sõmeru Põhikool, Kadi Murakas, Avo Seidelberg, Janek Seidelberg

Tiitlid