Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli rajaleidja 2013

Põhiväärtused 

Hoolimine – Oleme hooliv koolipere. Väärtustame häid suhteid ja panustame hea koolikliima loomisesse. Märkame, tunnustame ja toetame üksteist. #koolisonvahva #koosonkergem #VEPA #KiVa

Kompetentsus – Oleme õppiv haridusasutus ja väärtustame professionaalset arengut. Oleme avatud haridusuuendustele ning toetume igapäevatöös teadus- ja tõenduspõhistele tegevustele. Otsuste tegemisel ja õpilaste toetamisel kasutame andmeanalüütikat. Oskame tagasisidet anda ja vastu võtta. #elukestevõpe #uhkusegaõpetaja #EducationNation

Omanäolisus – Hoiame kooli identiteeti ning eripära läbi ühisürituste, sümboolika, ühtekuuluvustunde ja traditsioonide, mis rajanevad eesti ja saksa kultuuril ning Euroopa ja maailma ühisväärtustel. #TSGnation #rahvusvahelinekool

Koostöö – Oleme usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid. Kaasame kooli arengusse kogukonda ja huvigruppe. Õpime teistelt ning jagame oma parimaid praktikaid Eestis ja rahvusvaheliselt. #koostööonelusaladus #TSGvilistlased

Keskkonnateadlikkus – Meie õppijatel on innustav ja toetav õpikeskkond. Väärtustame nii füüsilist kui vaimset tervist ja turvalisust. Peame oluliseks keskkonnateadlikku käitumist ja jätkusuutlikku arengut. #rohelinekool #liikumakutsuvkool #tervekool

Allikas: https://saksa.tln.edu.ee/

Tiitlid