Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea lasteaia teerajaja 2020

Tunnustame laste ja lastevanemate mitmekülgse kaasamise ning teadliku väärtusarenduse eest.

Põhiväärtused

Ausus – oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid peredele ja kolleegidele, kasvatame lapsi ausateks ja julgeteks. 

Hoolivus – oleme heatahtlikud ja sõbralikud suhtlejad, väärtustame heategevuslikke ettevõtmisi, hoolime laste, enda ja perede tervisest.

Koostöö
– teeme tõhusat koostööd kõigi nelja erineva tegevuskoha vahel ning meil on lasteaia arengut toetavad partnerlussuhted kõikide huvigruppidega.

Lapsekesksus ja loovus
– toetame laste ja vanemate initsiatiivikust, väärtustame ja viime ellu laste loovaid, eripalgelisi ja põnevaid ideid.

Allikas: https://tarvastulasteaed.weebly.com/

Päise foto: Tarvastu Lasteaed, autor Reet Järveküla

Tiitlid