Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli edendaja 2022

Tunnustame järjepideva väärtusarenduse ja teadliku klassikultuuri kujundamise eest koostöös lastevanematega.

Hea kooli edendaja 2019 (eneseanalüüs)

Tunnustus mõtestatud õppimise ja eesmärgistatud koostöö, tõenduspõhise analüüsi, õppetöö mitmekesistamise ning kooli väärtuste igapäevase rakendamise eest.

Hea kooli teerajaja 2018 

Tunnustus muutuva õpikäsituse edendamise, lastevanemate kaasamise ja digioskuste arendamise eest.

Põhiväärtused

Innovaatilisus – julgeme riskida, katsetada; oleme uudishimulikud, õpilased ja õpetajad õpivad pidevalt.

Ettevõtlikkus – algatame, planeerime ja viime oma ideid ellu; oleme loovad ja mõtleme raamidest välja; kõigel, mida teeme, on konkreetne seos elu ja tegevusega.

Individuaalsus – igaüks meist on väärtuslik, toome välja iga õppija isikupära.

Tervis – oleme liikuvad ja ennast väärtustavad; peame ühtviisi oluliseks vaimset ja füüsilist tervist.

Keskkonnasõbralikkus – peame lugu säästvast eluviisist, puhtast keskkonnast; oleme nutikad energiatarbijad.

Koostöine koolikultuur – tegutseme ühiselt eesmärkide nimel; koolipere ja kogukond on kaasatud kooliarendusse; oleme avatud uuele ja jagame rõõmuga kogemusi omavahel, kogukonnaga, külalistega ning partneritega.

(Allikas: https://vaatsapk.ee/)

Päise fotod: Väätsa Põhikool

Tiitlid