Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli rajaleidja 2013 

Põhiväärtused

Kõikide inimeste olulisus

Rõõmsameelsus ja sõbralikkus

Meeskonnatöö

Kaasaegne õpikeskkond

Turvalisus ja kaasamine

Eesmärgistatud töökus

Lahendustele orienteeritud suhtumine

Allikas: http://www.valgapk.edu.ee/

Tiitlid